En Bici

«En Bici» és una campanya de dinamització empresarial d’àmbit local, organitzada per l’Ajuntament de la Jonquera i que compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona. Es troba emmarcada en la marca turística “La Jonquera Inesperada”.
Està dirigida a les empreses de la Jonquera de la tipologia següent: Allotjaments, Restauració, Comerços i Tallers, i Professionals del transport. La forma de participació és l’adhesió al segell, que compromet a les empreses a tenir en compte les necessitats bàsiques dels cicloturistes. A canvi, l’ajuntament de la Jonquera oferirà difusió de les empreses adherides.